dr n. med. Grzegorz Kacprzak-torakochirurg
specjalista chirurgii klatki piersiowej
Grzegorz Kacprzak-o mnie
 
Grzegorz Kacprzak-kontakt, usługi

Zatrudnienie:
Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii; Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław

Prywatny Gabinet
EMC EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
Ul. Pilczycka 144-148
54-144 Wrocław
Telefony: (071)7117411, (071)7117400, 0801000830, 0801000880

Prywatna Przychodnia Lekarska
Ul. Katowicka, Opole
Telefon: (077) 4565728

Konsultacje i porady w zakresie diagnostyki i leczenia chirurgicznego chorób płuc i klatki piersiowej:

 • Nowotwory płuc, rak płuca (diagnostyka w tym bronchoskopia, leczenie operacyjne radykalne i paliatywne)
 • Pojedynczy guz (cień krągły) płuca (diagnostyka, kwalifikacje do leczenia operacyjnego)
 • Przerzuty nowotworwoe do płuc (ocena wskazań do leczenia chirurgicznego zakres operacji)
 • Guzy śródpiersia (łagodne, złośliwe oraz wole guzowate zamostkowe): diagnostyka, wskazania do leczenia i zakres operacji
 • Guzy ściany klatki piersiowej
 • Ocena stopnia zaawansowania nowotoworów płuc i klatki piersiowej
 • Ropniak opłucnej: diagnostyka i leczenie (punkcja, drenaż jamy opłucnej, leczenie operacyjne)
 • Płyn w jamie opłucnej (nowotworowy wysięk opłucnowy): diagnostyka i leczenie
 • Deformacje klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, kurza - leczenie operacyjne metodą NUSS i metodą Ravitch)
 • Przepukliny przeponowe pourazowe i nie związane z urazem
 • Zmiany rozsiane w płucach: diagnostyka inwazyjna - biopsja metodą wideotorakoskopową
 • Węzłowica Śródpiersia: diagnostyka inwazyjna (EBUS, wideomediastinoskopia, wideotorakoskopia)
 • Gruźlica płuc: leczenie operacyjne
 • Samoistna odma opłucnowa, odma nawrotowa: leczenie drenażem i techniką wideotorakoskopową (VATS)
 • Diagnostyka inwayjna (punkcja jamy opłucnej, biopsja cienkoigłowa przez ścianę klatki piersiowej, bronchofiberoskopia, bronchoskopia klasyczna - sztywna, gastroskopia, mediastinoskopia, mediastinotomia parasternalna, wideotorakoskopia, torakotomia diagnostyczna